MÄNGUTERAAPIA

Sama moodi, nagu kassiema õpetab oma poegadele jahipidamsit, piire ja maailmas varitsevaid ohtusid läbi mängu, õpib ka inimlaps kõige paremini läbi mängimise. See on looduse poolt meile kingitud viis maailma mõtestada ning ilma keeruliste sõnadeta ümbritsevast ja iseendast aru saada. Mängu täis fantaasiamaailm annab lapsele võimaluse turvaliselt päris maailmas toimuvat järele proovida ning kohaneda selle reeglite ja ootamatustega. Omaenese loodud mänguruumis saab laps läbi mängida ohtlikke olukordi: võideledes lohede, nõidade ja superpahalastega, ilma päriselt ohtu tundmata (sest see kõik on ju tegelikult ainult mäng ja selle kulgu ja lõppu kontrollib laps). Samuti annab turvaline fantaasiamaailm lapsele võimaluse vaadelda hirmu, ärevust tekitavaid olukordi, kurbust ja ka rõõmsaid sündmusi erinevatest vaatepunktidest. See annab lapsele oskused ja paindlikkuse hakkama saada ka päris elus ette tulevate rohkem või vähem keeruliste olukordadega. 

Mänguterapeut aitab lastel väljendada oma tundeid, soove, vajadusi ja mõtteid. Laps ei pea enda väljendamiseks õigeid sõnu otsima või kellegi hukkamõistu kartma. Terapeut on teraapiaprotsessis lapsele toeks, et aidata tal läbi mängu mõista ja kohaneda raskete elusündmuste või keeruliste muredega. Mänguteraapias on olulisel kohal lapse ja terapeudi omavahelise suhte loomine. Terapeutiline suhe on protsess, mille ajakulu määrab laps, valides ise tempo, millal ja kuidas enda sees olevad küsimusi ja ressursse uurida.

MILLAL MÄNGUTERAAPIASSE PÖÖRDUDA

Võid pöörduda mänguteraapiasse, kui laps on…

  • elanud läbi tõsise kriisi või muutuse (vanemate lahutus, lähedaste kaotus elukoha-, lasteaia- või koolivahetus vm);
  • kogenud füüsilist või emotsionaalset vägivalda;
  • käitumises agressiivne, sest tal on raske teisiti väljendada oma tundeid;
  • madala enesehinnanguga, endassetõmbunud, kurb, häbelik, kartlik või ärev, rahutu, vihane, trotslik;
  • kiusaja või kiusatav;
  • haigestunud ja vajab pikaaegset ravi.
LAPSEVANEMALE

Esimene kohtumine toimub ainult lapsevanemaga (ilma lapseta) ja see on tasuta.
Teraapiaseansi hind on 40€. Tasumine toimub arve alusel.
Mänguteraapia seansi pikkus on vastavalt lapse vanusele ja valmisolekule 30-45 minutit.
Teraapiaseansid toimuvad igal nädalal samal, kokkulepitud ajal.
Vestlused lapsevanemaga toimuvad üldjuhul pärast iga kuuendat teraapiaseanssi. Selles vestluses osalevad vanem ja terapeut ilma lapseta.

KUI LAPS KÄIB TERAAPIAS

 Teraapiaseansid on individuaalsed: seansil viibivad laps ja terapeut.

Mänguteraapia seanssidel toimuv on konfidentsiaalne.

Teraapiaseansil kasutame materjale, mis võivad määrida. Seetõttu on soovitatav panna lapsele selga riided, mis on kergesti pestavad.

Kui laps on teraapias käimist alustanud, võib vahel tunduda, et tema käitumine muutub varasemast hullemaks, kuna laps tegeleb teraapia ajal talle oluliste teemadega. 

Lapsevanemal pole vaja muretseda selle pärast, kas laps käitub teraapiaseansil „hästi“ või „halvasti“: terapeut ei anna lapse käitumisele ja mängule hinnangut. Teraapiaseansil on oluline vaid see, et laps tunneks end vabalt ning julgeks kõiki tundeid väljendada.